אופיר אלי
הנדימן

אודות
התקנת כול סוגי גופי התאורה
תליה של מסכי טלוויזיה
התקנת וילונות
נקודות חשמל/כבלים/תקשורת
הרכבת ריהוט
תיקוני חורים בקיר/צבע
ועוד....