יצחק שבח
תיווך ויזמות

אודות
יעוץ מקצועי ושקיפות מלאה